مبادله اخلاقی انگیزه دادگاه اخبار حوادث

مبادله: اخلاقی انگیزه دادگاه اخبار حوادث

جمعیت بیکاران بیش از ۳ میلیون نفر است / واعظی

رئیس دفتر مدیر جمهور با بیان اینکه جمعیت بیکاران اکنون بیش از ۳ میلیون نفر است گفت: همه دستگاه های دولتی مؤظف به استفاده از کالای ایرانی جهت برطرف نی..

ادامه مطلب