مبادله اخلاقی انگیزه دادگاه اخبار حوادث

مبادله: اخلاقی انگیزه دادگاه اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی قانون صراحت دارد / تاکید دوباره ناجا بر حریم شخصی نبودن خودرو

حریم شخصی بودن یا نبودن داخل خودروها این روزها به مساله‌ای تازه میان گروهی از شهروندان بدل شده، ماجرایی که از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا شروع شد و تا کنون اد

قانون صراحت دارد / تاکید دوباره ناجا بر حریم شخصی نبودن خودرو

تاکید دوباره ناجا بر حریم شخصی نبودن خودرو: قانون صراحت دارد

عبارات مهم : قانون

حریم شخصی بودن یا نبودن داخل خودروها این روزها به مساله ای تازه میان گروهی از شهروندان بدل شده، ماجرایی که از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا شروع شد و تا کنون ادامه داشته هست.

به گزارش ایسنا، هرچند وقت یکبار بحث بر سر حریم شخصی در جامعه اوج می گیرد، موضوعی که پیشینه اش به سال های نخست پیروزی انقلاب و فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی باز می گردد، فرمانی که گرچه یکی از بااهمیت ترین سندهای حقوق شهروندی و حریم شخصی در کشور به شمار می رود، ولی گویا همچنان جهت بعضی از دستگاه های اجرایی و قانون گذاری ابهاماتی داشته که هرچند سال دوباره جنجالی تازه برسرحریم شخصی و حدود آن به پا می شود که تازه ترین آن جنجال بر سر حریم شخصی بودن یا نبودن داخل خودروهاست.

قانون صراحت دارد / تاکید دوباره ناجا بر حریم شخصی نبودن خودرو

ماجرای حریم شخصی داخل خودروها نیز به بحث راجع به مسائلی چون کشف حجاب، آلودگی صوتی و … در ماشین و نحوه برخورد پلیس با این مباحث برمی گردد که چندسالی است مطرح شده است هست، ولی این عنوان دوباره بعد از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا اوج گرفت و گرچه چند روز قبل از آن فرمانده ناجا در سفر به شمال کشور بر این عنوان تاکید کرده بود ولی سخنان سردار منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی زیاد مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. او با اشاره به قوانین جاری و از جمله تبصره ” ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر” گفته بود « اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم شخصی نباید باشد و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات قانونی می بایست درون آن رعایت شود»

پس از سخنان منتظرالمهدی ولی پاسخ چهار مرجع تقلید شیعه راجع به حریم شخصی خبرساز شد. در این زمینه آیت الله شبیری زنجانی گفته بود «خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حدنفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است.لازم به ذکر است که وسیله نقلیه، از لحاظ جواز نظر به داخل آن، نحوه پوشش سرنشینان و… ممکن است در بعضی از صور دارای احکام خاصی باشد.» آیت الله مکارم شیرازی نیز در این باره نظر خود را مطرح و اظهار کرده است: «داخل ماشین جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.» آیت الله نوری همدانی نیز در پاسخ به این پرسش اظهار کرده است: «در فرض سوال، بلی شخصی است و باید بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.» و مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی نیز عنوان کرده بود: «حریم شخصی از کلمات قرآنی و روایی و فقهی نیست و چنانچه جهت این عنوان احکامی در قانون قرار داده شده، سعه و ضیق معنای مذکور، از قانونگذار پرسش شود.»

حریم شخصی بودن یا نبودن داخل خودروها این روزها به مساله‌ای تازه میان گروهی از شهروندان بدل شده، ماجرایی که از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا شروع شد و تا کنون اد

چهار مرجع تقلید شیعه گرچه بر حریم شخصی بودن ماشین معتقدند ولی در جملات آنان الزام بر رعایت قانون و رعایت هنجارها و پوشش اسلامی نیز دیده می شود.

پاسخ های ناجا به ابهامات در مورد حریم شخصی نبودن خودرو

سرهنگ محمد ترحمی، معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در گفت وگو با ایسنا، به ابهامات راجع به حریم شخصی بودن یا نبودن داخل خودروها پرداخته هست، او در این گفت وگو دو توصیه را مورد تاکید قرار داده هست، نخست اینکه جنس ماموریت های ناجا اجرای مقررات بوده و پلیس اصراری بر انجام کارها فراقانونی ندارد. او علت این اقدام را نیز ماده چهار قانون ناجا می داند که در آن صراحتا وظایف نیروی انتظامی بیان شده است است.

ترحمی در ادامه با استناد به قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر که در سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده هست، برخورد با مواردی چون بدحجابی، آلودگی صوتی و … در خودروها را قانونی می داند و می گوید که همین قانون تاکید دارد که داخل ماشین حریم شخصی نیست. گفت وگو با سرهنگ محمد ترحمی در ادامه آمده است:

قانون صراحت دارد / تاکید دوباره ناجا بر حریم شخصی نبودن خودرو

برخی معتقدند داخل ماشین حریم شخصی نیست و ناجا نباید به این عنوان ورود کند.

ماده 4 قانون ناجا صراحتا وظایف نیروی انتظامی را مشخص کرده و ما بر اساس این وظایف کارها خود را انجام می دهیم. جنس ماموریت های ناجا اجرای مقررات است و هیچ اصراری به انجام کارها غیراز آنچه که قانون منتشر کرده نداریم.

حریم شخصی بودن یا نبودن داخل خودروها این روزها به مساله‌ای تازه میان گروهی از شهروندان بدل شده، ماجرایی که از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا شروع شد و تا کنون اد

در تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر حریم شخصی و حریم عمومی تعریف شده است و بر اساس آن «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های یکسان آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم شخصی نیست.»

اینکه داخل ماشین حریم شخصی نیست در قانون آمده؟

قانون صراحت دارد / تاکید دوباره ناجا بر حریم شخصی نبودن خودرو

بله، در قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر که در سال 94 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید صراحتا بر این عنوان تاکید شده است هست. در ماده یک این قانون و تعریف از امر به معروف و نهی از منکر آمده است: در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده است باشد.

همچنین در ماده 5 قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر نیز اینطور آمده: در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم شخصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند .بنابراین ناجا کاملا خود را مقید به رعایت حریم شخصی می داند.

در تبصره همین ماده 5 همین قانون حریم شخصی و حریم عمومی تعریف شده است و بر اساس آن «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های یکسان آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم شخصی نیست.» بنابراین با استناد به قانون وسایل نقلیه جزو حریم شخصی نبوده و باید شهروندان همانطور که مقررات را در محل های عمومی رعایت می کنند در ماشین نیز حفظ کنند یعنی مواردی چون کشف حجاب، نحوه پوشش، ایجاد آلودگی صوتی و هر اقدامی که باعث آزار دیگران شود درون ماشین ممنوع است.

در تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر از کلمه اماکن جهت تعریف حریم شخصی استفاده شده، آیا می توان اینطور گفت ماشین که نمی تواند یک مکان باشد؟

در همین تبصره از اماکن متفاوت نام برده شده است ولی در انتها مشخصا از وسیله نقلیه نیز اسم آمده، بنابراین نمی توان این فرض را درست دانست.

با توجه به اینکه در قانون اماکنی که در معرض دید واقع شده است است جزو حریم عمومی محسوب می شود آیا جاهایی مانند صندوق عقب یا داشبورد ماشین می تواند حریم عمومی باشد؟

این بخش ها قابل تجسس نیست و با توجه به اینکه در دید عموم قرار ندارد اصطلاحا “حرز” گفته می شود. جستجو در این بخش ها نیازمند حکم است.

دوباره با توجه به تعریف از حریم شخصی پرسش دیگری مطرح می شود، آیا داخل خودرویی که از پرده یا شیشه دودی استفاده کرده جزو حریم شخصی محسوب می شود یا خیر؟

خیر این خودروها نیز مشمول همین قانون می شوند. در مورد شیشه دودی قانونی وجود دارد که باید داخل ماشین از فاصله سه متری دیده شود در غیر اینصورت مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی با فرد متخلف برخورد خواهند کرد. در مورد پرده نیز عمدتا اتوبوس ها چنین شرایطی دارند ولی با توجه به اینکه وسیله نقلیه پنجره دارد همان حکم حریم عمومی در مورد آن صدق می کند و داخل این وسایل نیز حریم شخصی نیست.

اشاره کردید که این قانون در سال 94 تصویب شده است یعنی پیش از آن قانونی وجود نداشته که داخل ماشین را حریم شخصی نداند.

پیش از آن نیز مسائلی مطرح بوده ولی ابهامات نیز در این حوزه زیاد بود ولی با تصویب این قانون هیچ جای ابهامی مبنی بر اینکه داخل ماشین حریم شخصی نیست باقی نمانده آیا که قانون رسما در این زمینه تصریح کرده است.

واژه های کلیدی: قانون | ماشین | قانونی | در ماشین | وسیله نقلیه | وسیله نقلیه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs